Skip to main content

Politica de Confidențialitate

Numele și Adresa Controlorului

Controlorul – conform Regulamentului general privind protecția datelor și altor legi naționale, privind confidențialitatea din statele membre ale Uniunii Europene, precum și prevederilor suplimentare privind confidențialitatea este:

Hanseatic Connect GmbH & Co. KG
Vorsetzen 54
20459 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 311 89 60

Fax: +49 (0) 40 319 12 15

Ofițerul de protecție a datelor

Puteți lua legătura cu ofițerul de protecție a datelor desemnat la:

Deutsche Datenschutz Consult GmbH

[email protected]

Cookie-uri

Acest site web utilizează cookie-uri. Un „cookie” este o informație text care salvează site-ul web vizitat pe dispozitivul utilizatorului prin intermediul browser-ului web, astfel încât browser-ul să poată accesa informația ulterior.

Cookie-urile pot conține informații despre specificațiile pe care le-ați făcut în timpul vizitei pe site – de exemplu, alegerea limbii, accesarea formularelor, etc. Cookie-urile pot conține, de asemenea, un identificator specific care permite site-ului web să recunoască browser-ul dumneavoastră la o altă vizită.

Noi utilizăm exclusiv un cookie persistent pentru a reține selecția limbii pe care ați făcut-o pentru acest site web. Acest cookie va rămâne pe dispozitivul dumneavoastră până la data expirării, cu excepția cazului în care îl ștergeți manual.

Plasarea cookie-ului de limbă se bazează pe articolul 6 alineatul 1 litera f GDPR. Interesul nostru legitim constă în furnizarea unui site web ușor de utilizat. Cookie-ul nu este utilizat pentru crearea de profiluri de utilizator.

Cookie-ul plasat de noi va fi șters la data de expirare setată.

Puteți împiedica în orice moment plasarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web prin schimbarea setărilor browser-ului dumneavoastră și, astfel, puteți obiecta permanent la plasarea cookie-urilor. Astfel, în calitate de utilizator, aveți control deplin asupra utilizării cookie-urilor pe dispozitivul dumneavoastră. De asemenea, cookie-urile pot fi șterse în orice moment prin intermediul browser-ului web utilizat sau altui software. Acest lucru este posibil cu orice browser web obișnuit. Dacă dezactivați plasarea cookie-urilor de către browserul dumneavoastră, site-ul nostru web nu va putea reține limba pe care ați selectat-o în ultima vizită.

Statistici server

La vizitarea site-ului nostru web colectăm următoarele date transmise de browserul dumneavoastră:

Adresa IP Conținutul cererii Codul de stare HTTP Cantitatea de date transmise Browserul

Datele sunt colectate pe baza articolului 6 alineatul 1 litera f GDPR. Datele nu vor fi stocate într-un jurnal de acces.

Stocarea temporară a adresei IP este necesară pentru livrarea site-ului web către sistemul dumneavoastră. În acest scop, adresa IP trebuie să fie stocată pe durata sesiunii. Acesta constituie interesul nostru legitim pentru stocarea adresei IP.

Datele vor fi șterse atunci când nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate, în acest caz când sesiunea relevantă este închisă.

Prelucrarea acestor date este necesară pentru livrarea site-ului web, motiv pentru care nu există dreptul de obiecție în acest sens.

Drepturile dumneavoastră

Dreptul de acces

Aveți dreptul de a obține de la noi confirmarea dacă sunt sau nu prelucrate date cu caracter personal care vă privesc. La cerere, vă informăm cu plăcere în scris despre datele cu caracter personal care sunt prelucrate de noi, inclusiv originea lor, orice destinatari ai datelor dvs. cu caracter personal, precum și scopul prelucrării.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc în măsura în care salvăm astfel de date și atâta timp cât acestea sunt inexacte.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul, în condițiile articolului 18 alineatul 1 GDPR (de exemplu, dacă exactitatea datelor este contestată sau prelucrarea este ilegală), de a obține restricționarea prelucrării din partea noastră, ceea ce înseamnă că putem prelucra datele cu caracter personal numai sub rezerva unei astfel de restricții în condițiile articolului 18 alineatul 2 GDPR (de exemplu, cu consimțământul dumneavoastră sau pentru exercitarea sau apărarea drepturilor legale).

Dreptul la ștergere

Aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc în condițiile articolului 17 alineatul 1 lit. a-f GDPR (de exemplu, dacă datele cu caracter personal nu mai sunt necesare sau prelucrarea este ilegală), cu excepția cazului în care se aplică excepțiile prevăzute în articolul 17 alineatul 3 lit. a-e GDPR (de exemplu, dacă există obligații legale de prelucrare a datelor cu caracter personal).

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi de la noi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și citibil automat și de a transmite aceste date către un alt operator fără obstacole din partea noastră.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de noi este ilegală.

Notă privind securitatea IT

Pentru site-ul nostru web, utilizăm criptarea SSL (Secure Socket Layer) cu cel mai înalt nivel de criptare suportat de browser-ul dumneavoastră. De obicei, aceasta va fi criptarea de 256 de biți. Dacă browser-ul dumneavoastră nu suportă acest lucru, site-ul nostru web revine la tehnologia de 128 de biți. Cele mai multe browsere afișează starea criptării prin afișarea unui lacăt închis lângă URL sau în bara de stare.

Am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja integritatea, confidențialitatea și disponibilitatea datelor cu caracter personal. Măsurile pe care le-am implementat sunt îmbunătățite și actualizate în mod continuu în funcție de progresul dezvoltării tehnologice.

Fără decizii automate

În timpul utilizării serviciilor noastre, nu sunteți supus unui proces de luare a deciziei exclusiv automate – inclusiv profilare – care produce efecte juridice sau vă afectează în mod semnificativ într-un mod similar.